slider01
slider02

CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

- Xây dựng đường dây ngầm trung thế 24kV và trạm biến áp 3 pha 400kVA phục vụ thi công kho lạnh AJ tại khu công nghiệp Long Hậu.

Thi công kho lạnh AJ tại khu công nghiệp Long Hậu.

- Xây dựng đường dây ngầm trung thế 24kV và trạm biến áp 1600kVA nhà máy giấy Nakagawa tại Bình Thuận.

Nhà máy giấy Nakagawa tại Bình Thuận.

- Xây dựng trạm biến áp 1250kVA tại nhà máy giấy Nakagawa Bình Thuận .

Nhà máy giấy Nakagawa Bình Thuận .

- Công trình đường dây 22kV và 6 trạm biến áp 1.000kVA 22/0,6kV phục vụ sản xuất nhà máy bao bì Vina Krafl Bình Dương.

Nhà máy bao bì Vina Krafl Bình Dương.

- Công trình xây dựng đường dây và trạm biến áp 1x630kVA công ty giống thuỷ sản Uni-President Ninh Thuận.

Công ty giống thuỷ sản Uni-President Ninh Thuận.

- Công trình đường dây và trạm biến áp 1250kVA công ty Hải Triều – khu công nghiệp Phan Thiết, Bình Thuận.

Công ty Hải Triều – khu công nghiệp Phan Thiết, Bình Thuận.

- Thi công trạm biến áp 3 pha 1500kVA phục vụ nhà máy Woosung Global Vina huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh.

Nhà máy Woosung Global Vina huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh.

- Thi công đường dây trung thế và 2 trạm biến áp 2x1600kVA phục vụ gói thầu A1 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

- Thi công đường dây trung thế và trạm biến áp 560kVA công ty cổ phần dược phẩm Long Việt Hà Nội tại Bình Thuận

Công ty cổ phần dược phẩm Long Việt Hà Nội tại Bình Thuận

- Thi công cải tạo hệ thống M&E cho nhà xưởng công ty cổ phần oto GMG tại khu công nghiệp Hiệp Phước – Nhà Bè –Tp Hồ Chí Minh.

 Khu công nghiệp Hiệp Phước – Nhà Bè –Tp Hồ Chí Minh.

0916 846 806