slider01
slider02

- Tài chính :

+ Tình hình tài chính : cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam và đà tăng trưởng của các nước trong khu vực, công ty đã có những bước tăng trưởng đáng kể cả về tổng tài sản và doanh thu thuần. Cụ thể :

                         

+ Khả năng thanh toán tầm ngắn hạn : Với tốc độ tăng trưởng của nợ ngắn hạn, các hệ số thanh toán luôn ở mức an toàn. Công ty cũng luôn duy trì lượng tiền mặt hợp lý nhằm đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

+ Năng lực hoạt động : Các chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động theo từng năm đều có sự cải thiện tăng dần, đặc biệt là chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho. Đây là kết quả của việc cải tiến công tác quản lý hoạt động, giảm thời gian tồn kho trong chu trình hoạt động của công ty.

+ Hiệu quả hoạt động : Kết quả kinh doanh khá tích cực theo từng năm, tất cả các chỉ số sinh lời năm sau đều cao hơn năm trước nếu chỉ xét trên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính.

+ Cơ cấu vốn : Trong khi chỉ tiêu cơ cấu nợ/tổng tài sản không có nhiều biến động qua các năm, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng mạnh trong 2 năm trở lại đây. Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính luôn trong mức phù hợp và đảm bảo an toàn.

 - Nhân sự :

+ Cử nhân luật : 1 người

+ Kỹ sư điện : 5 người

+ Kỹ sư xây dựng : 2 người

+ Cử nhân điện : 2 người

+ Cử nhân kinh tế : 3 người

+ Trung cấp điện : 3 người

+ Trung cấp nghề : 5 người

+ Ngoài ra công ty còn có mạng lưới cộng tác viên là các chuyên viên nhiều kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực điện và sử dụng lực lượng lao động có tay nghề kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu công tác.

 

THÀNH NAM - Không ngừng hoàn thiện và phát triển nhằm cung cấp cho khách hàng những giá trị tốt nhất

 

0916 846 806